Ženske gradimo skupno svetovno družino

 

Namen WFWP

Ženske moramo sodelovati, da v družini, družbi in svetu ustvarimo kulturo srca.
V svetu bomo tako dosegle resničen in trajen mir.

Slovensko žensko društvo za mir v svetu je podružnica mednarodne Ženske federacije za mir v svetu (Women‘s Federation for World Peace – WFWP). Ženskam želi zagotoviti možnosti in podporo pri ustvarjanju miroljubnega sveta in skupne svetovne družine. Organizira pogovore, forume, mednarodne konference, kulturne izmenjave, prostovoljno delo in projekte v skupnostih. 

 WFWP Slovenija zagovarja idejo, da je razumevajoča družina temelj miru v lokalni skupnosti in širše. Zreli pari so temelj trdne in ljubeče družine. Resnična ljubezen med možem in ženo, med starši in otroki ter brati in sestrami je osnova vseh ostalih odnosov. 

 WFWP Slovenija spodbuja ženske, da postanejo „ženske miru“ prek osebne rasti, skrbi za otroke, razvijanja in izražanja sočutja, odpuščanja, služenja in brezpogojne ljubezni do drugih. 

 Mednarodno WFWP je leta 1992 ustanovila dr. Hak Ja Han Moon. Je nevladna in neprofitna organizacija, odprta za ljudi vseh ras, narodnosti, veroizpovedi in spolov. V OZN ima splošni svetovalni status pri ECOSOC.

Sledite nam na FB